top of page

Jaarverslagen 2021 en 2022

Gezien de wereldwijde COVID-pandemie en de daardoor beperkte activiteiten hebben we besloten de jaarverslagen van 2021 en 2022 samen te voegen. 

Jaarverslag 2021 / 2022

 

Inleiding

In februari 2013 werd de Stichting Behoud(en) Zeilvaart opgericht met een duidelijke missie: het in de vaart houden van één of meerdere oude zeilschepen. Daarnaast streeft de stichting naar het verrichten van alle verdere handelingen die met dit doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Voortgang en Activiteiten

Na de oprichting van de stichting in 2013 werd direct invulling gegeven aan het doel. Het schip “Verwisseling”, een oud Nederlands skûtsje, werd aangekocht. Sindsdien zijn we actief bezig om onze bijdrage te leveren aan het voortbestaan van het Nederlandse varend erfgoed.

 

Bestuurszaken

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen:

  • Rob Koekkoek (Voorzitter)

  • Enno Romkema (Penningmeester)

  • Jelmer Jager (Secretaris)

De bestuursleden ontvangen uiteraard geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

2021

Het jaar 2021 bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. De wereldwijde Covid-19 pandemie bleef invloed uitoefenen op onze plannen. Ondanks voldoende ideeën om invulling te geven aan onze doelstellingen, moesten we ons grootste evenement, SAIL Amsterdam, opnieuw aanpassen. Begrijpelijk, maar ontzettend jammer, aangezien dergelijke evenementen een prachtig podium zijn voor onze stichting.

In 2021 leverde het vlaggenschip van de Stichting Behoud(en) Zeilvaart een buitengewone prestatie door met het skûtsje “Verwisseling” de Elfsteden route geheel zonder motorgebruik te voltooien. Deze legendarische tocht, bracht het schip en haar bemanning langs de schilderachtige waterwegen van Friesland. De trotse zeilen van het skûtsje wapperden in de wind terwijl ze door de karakteristieke Friese dorpen en steden voeren. Het was een unieke ervaring die de passie voor zeilvaart en het behoud van ons maritieme erfgoed benadrukte. Daarnaast genereerde de actie veel (landelijke) media aandacht.

 

2022

 In 2022 keerde de wereld langzaam weer terug naar “gewoon”. Ook de verschillende nautische evenementen kwamen langzaam weer op gang.  Het skûtsje “Verwisseling” gleed weer majestueus over de Nederlandse wateren, haar zeilen bol in de wind. De slepende Covid-situatie liet echter haar sporen na. Zoals bij veel verenigingen en organisaties was er een terugloop in betrokken vrijwilligers merkbaar. Desondanks heeft het schip een actieve rol kunnen vervullen op verschillende evenementen. 

Tevens werden diverse onderdelen van het schip vernieuwd of gerenoveerd, 

Financiële Overwegingen

De kosten voor het onderhouden van een monumentaal schip blijven bestaan, zelfs wanneer er weinig mogelijkheden zijn om fondsen te werven. Gelukkig bood onze verzekeraar tijdens dit bijzondere jaar opnieuw de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde “stillig-regeling”, waardoor de vaste kosten enigszins werden gedrukt.

 

Conclusie

Ondanks de uitdagingen van de afgelopen jaren blijven we ons inzetten voor het behoud van ons maritieme erfgoed. We kijken uit naar een hoopvolle toekomst waarin we nog meer mensen aan boord kunnen verwelkomen en onze passie voor zeilvaart kunnen delen.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen we u graag door naar de website van de
stichting.

 

Slotwoord en vooruitblik
Wij spreken onze dank uit aan alle vrijwilligers, belangstellenden, liefhebbers en schenkers.
We hopen op betere tijden, voor iedereen!

 

Januari 2023


Het bestuur van Stichting Behoud(en) Zeilvaart

bottom of page