top of page

Algemene informatie

Doelstelling van Stichting Behoud(en) Zeilvaart:

a. Het in de vaart houden van één of meerdere oude zeilschepen.

b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan: 

De Stichting draagt zorg voor het faciliteren van onze vrijwilligers om het schip van de stichting in de vaart te houden. Daarnaast laat zij het schip deelnemen aan verschillende manifestaties waar het varend erfgoed vertegenwoordigd is, om zo een actieve rol te leveren aan het behoud van deze oude schepen en de handelingen / vaardigheden die hiermee verband houden. Het volledige beleidsplan is hier in te zien.

Inkomsten Stichting Behoud(en) Zeilvaart:

De Stichting ontvangt donaties en schenkingen. Daarnaast ontvangt zij vergoedingen voor incidentele vaartochten met belangstellenden. De Stichting probeert relevante subsidies te verwerven.

De inkomsten komen direct ten goede aan het doel van de Stichting.

 

Beloningsbeleid bestuursleden:

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor haar activiteiten.

bottom of page