top of page

JAARVERSLAG 2017

 

Stand van zaken

 

In februari 2013 werd de Stichting Behoud(en) Zeilvaart opgericht. De doelstelling van de Stichting Behoud(en) Zeilvaart is:

  • Het in de vaart houden van één of meerdere oude zeilschepen.

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Direct na de oprichting van de stichting is direct invulling gegeven aan het doel. Er werd een schip aangekocht. Het betreft een oud nederlands schip van het type “skûtsje” met de naam Verwisseling. Met dit schip zijn we sinds 2013 actief bezig om onze bijdrage te leveren aan het voortbestaan van het nederlands varend erfgoed.


 

BESTUURSZAKEN

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen. Te weten:

 

Rob Koekkoek – Voorzitter

Enno Romkema – Penningmeester

Jelmer Jager – Secretaris

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


 

ACTIVITEITEN

 

Samen met een groep vrijwilligers hebben er in de afgelopen jaren een aantal activiteiten plaatsgevonden rondom het schip. Een belangrijk deel van die activiteiten heeft als doel om het schip in goede conditie te brengen en te houden. Daarnaast ziet de Stichting het als haar taak om “het publiek” in aanraking te laten komen met het varend erfgoed. En dus laat zij het schip graag deelnemen aan verschillende (nautische) evenementen. Zo gaf het schip in 2017 wederom acte de presence bij onder andere de Matteschippersrace en de Strontrace. Beide evenementen zijn gericht op het schipperen onder zeil. Dit soort evenementen sluiten goed aan bij het doel van de Stichting.

 

Daarnaast werd deelgenomen aan verschillende evenementen in Friesland. Ook werd er de mogelijkheid geboden aan donateurs en relaties om met het schip mee te varen. Daar is in het afgelopen jaar door 52 personen gebruik van gemaakt.


 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

 

Voor de financiële verantwoording verwijzen we u graag door naar de website van de stichting: www.behoud-en-zeilvaart.nl.


 

SLOTWOORD EN VOORUITBLIK

 

Wij spreken onze dank uit aan alle vrijwilligers, belangstellenden, liefhebbers en schenkers. Hun inzet en vertrouwen is voor ons een enorme stimulans. Uiteraard bereiden wij ons al voor op alles wat 2018 ons zou kunnen bieden. Met name de romp van het schip heeft extra aandacht nodig. Dit is geen eenvoudige klus en hiervoor zijn dan ook een zorgvuldige planning en de financiële middelen nodig. Een belangrijk deel van de energie zal hier in het komend jaar naar toe gaan.

JAARVERSLAG 2016/2015

 

Stand van zaken

 

In februari 2013 werd de Stichting Behoud(en) Zeilvaart opgericht. De doelstelling van de Stichting Behoud(en) Zeilvaart is:

  • Het in de vaart houden van één of meerdere oude zeilschepen.

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Direct na de oprichting van de stichting is direct invulling gegeven aan het doel. Er werd een schip aangekocht. Het betreft een oudnederlands schip van het type “skûtsje” met de naam Verwisseling. Met dit schip zijn we inmiddels ruim twee en een half jaar bezig om onze bijdrage te leveren aan het voortbestaan van het varend erfgoed.


 

BESTUURSZAKEN

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen. Te weten:

 

Rob Koekkoek – Voorzitter

Enno Romkema – Penningmeester

Jelmer Jager – Secretaris

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


 

ACTIVITEITEN

 

In samenwerking met een groep vrijwilligers hebben er in 2014 en 2015 een aantal activiteiten plaatsgevonden rondom het schip. Naast werkzaamheden die tot doel hebben gehad om het schip in optimale conditie te brengen en te houden is deelgenomen aan een aantal nautische evenementen. Zo gaf het schip wederom acte de presence bij de Matteschippersrace en de Strontrace. Beide evenementen zijn gericht op het schipperen onder zeil. Dit soort evenementen sluiten goed aan bij het doel van de stichting.

Veel onderhoud is door de vrijwilligers uitgevoerd en daarmee op een hoger plan gebracht. De onderhoudstoestand is dan ook goed.  

 

Een hoogtepunt in 2015 was de deelname aan Sail Amsterdam 2015. We namen deel aan de Sail In, waarbij we temidden van de prachtige tall-ships Amsterdam binnen voeren. Daarnaast beschikten we als deelnemer aan het evenement over een lig/bezichtigingsplaats op het evenementsterrein. Tevens namen we deel aan demonstratiewedstrijden op het IJ. Een prachtige manier om nog meer mensen kennis te laten maken met het Varend Erfgoed. 

 

Het bestuur spreekt haar dank uit aan de vrijwilligers en schenkers, voor het mede mogelijk maken van alles wat er in 2015 bereikt is.


 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

 

Voor de financiële verantwoording verwijzen we u graag door naar de website van de stichting: www.behoud-en-zeilvaart.nl.


 

SLOTWOORD EN VOORUITBLIK

 

Wij spreken onze dank uit aan alle vrijwilligers, belangstellenden, liefhebbers en schenkers. Hun inzet en vertrouwen is voor ons een enorme stimulans. Uiteraard bereiden wij ons al voor op alles wat 2016 ons zou kunnen bieden. Zowel op het gebied van onderhoud als de verdere bekendheid van het schip stellen we wederom nieuwe doelen. De mogelijkheden om leer-werk projecten bij de stichting te betrekken blijft een punt van bijzondere aandacht. 

 

JAARVERSLAG 2014


Stand van zaken

 

In februari 2013 werd de Stichting Behoud(en) Zeilvaart opgericht. De doelstelling van de Stichting Behoud(en) Zeilvaart is:

  • Het in de vaart houden van één of meerdere oude zeilschepen.

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Direct na de oprichting van de stichting is direct invulling gegeven aan het doel. Er werd een schip aangekocht. Het betreft een Oudnederlands schip van het type “skûtsje” met de naam Verwisseling. Met dit schip zijn we inmiddels al ruim anderhalf jaar bezig om onze bijdrage te leveren aan het voortbestaan van een stuk varend erfgoed.


 

BESTUURSZAKEN

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen. Te weten:

 

Rob Koekkoek – Voorzitter

Enno Romkema – Penningmeester

Jelmer Jager – Secretaris

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


 

ACTIVITEITEN

 

In samenwerking met een groep vrijwilligers hebben er in 2014 een aantal activiteiten plaatsgevonden rondom het schip. Naast werkzaamheden die tot doel hebben gehad om het schip in optimale conditie te brengen en te houden is deelgenomen aan een aantal nautische evenementen. Zo gaf het schip wederom acte de presence bij de Matteschippersrace en de Strontrace. Beide evenementen zijn gericht op het schipperen onder zeil. Beide evenementen sluiten goed aan bij het doel van de stichting.

Veel onderhoud is door de vrijwilligers uitgevoerd en daarmee op een hoger plan gebracht. De onderhoudstoestand is dan ook  goed.  

 

Helaas bleek deelname aan het evenement Sail Harlingen niet mogelijk. Na contact met de organisatie bleek dat men geen mogelijkheden zag voor deelname. Ook deelname aan de reünie van de Landelijke Vereniging tot het Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) bleek logistiek niet haalbaar.

 

Het bestuur spreekt haar dank uit aan de vrijwilligers en schenkers, voor het mede mogelijk maken van alles wat er in 2014 bereikt is.


 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

 

Voor de financiële verantwoording verwijzen we u graag door naar de website van de stichting: www.behoud-en-zeilvaart.nl. 

SLOTWOORD EN VOORUITBLIK

 

Wij spreken onze dank uit aan alle vrijwilligers, belangstellenden, liefhebbers en schenkers. Hun inzet en vertrouwen is voor ons een enorme stimulans. Uiteraard bereiden wij ons al voor op alles wat 2015 ons zou kunnen bieden. Op het gebied van onderhoud zijn uiteraard doelen gesteld. Verder staat deelname aan Sail Amsterdam bovenaan de wensenlijst. De mogelijkheden om leer-werk projecten bij de stichting te betrekken blijven een punt van bijzondere aandacht.  Verder worden de mogelijkheden tot samenwerking met leer-werk projecten onderzocht.

bottom of page