top of page

Administratieve gegevens

Officiële naam: Stichting Behoud(en) Zeilvaart

KvK nummer:  57135630

RSIN nummer: 852452238

Bankrekening: NL50ABNA0409931748
Correspondentieadres: Joan Maetsuykerlaan 14, 2024 AS Haarlem

e-mail: stichtingbehoudenzeilvaart@gmail.com

Bestuurders:

  • R.Koekkoek (voorzitter)

  • E. Romkema (penningmeester)

  • J.Jager (secretaris)

Een uittreksel van de gegevens zoals deze vastgelegd zijn bij de Kamer van Koophandel is hier in te zien.

bottom of page