top of page

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

 

Inleiding

In februari 2013 werd de Stichting Behoud(en) Zeilvaart opgericht met een duidelijke missie: het in de vaart houden van één of meerdere oude zeilschepen. Daarnaast streeft de stichting naar het verrichten van alle verdere handelingen die met dit doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Voortgang en Activiteiten

Na de oprichting van de stichting in 2013 werd direct invulling gegeven aan het doel. Het schip “Verwisseling”, een oud Nederlands skûtsje, werd aangekocht. Sindsdien zijn we actief bezig om onze bijdrage te leveren aan het voortbestaan van het Nederlandse varend erfgoed.

 

Bestuurszaken

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen:

  • Rob Koekkoek (Voorzitter)

  • Enno Romkema (Penningmeester)

  • Jelmer Jager (Secretaris)

De bestuursleden ontvangen uiteraard geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

2023

In 2023 werd er deelgenomen aan diverse evenementen in de buurt van de thuishaven van skûtsje Verwisseling. Eén van de hoogtepunten van het jaar was wel de deelname aan het "jeugdweekeinde" van Vereniging Zeilvracht. Tijdens dat weekeinde konden kinderen die interesse hebben in het traditionele varen met verschillende schepen "varen als vroeger". Dus er werd geboomd, gejaagd en uiteraard gezeild. Geweldig om zo een steentje bij te dragen en de jeugd kennis te laten maken met ons prachtige schip.

 

Een ander hoogtepunt was de deelname aan het grote maritieme evenement "de Strontweek". Tijdens dit evenement dat ruim een week duurt zijn er in en rond Workum diverse activiteiten op en rond het water en oude schepen. De Strontweek is sinds 2018 bijgeschreven als Immateriaal Cultureel Erfgoed (volgens richtlijnen van UNESCO). Het heeft als doel het immateriaal erfgoed te borgen door het door te geven aan jongere generaties. En dat sluit natuurlijk prachtig aan bij de doelstelling van de Stichting. We zijn dus ook blij en trots om tijdens deze week wederom veel mensen aan boord te verwelkomen voor rondleidingen of een praatje.

Het jaar 2021 bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. De wereldwijde Covid-19 pandemie bleef invloed uitoefenen op onze plannen. Ondanks voldoende ideeën om invulling te geven aan onze doelstellingen, moesten we ons grootste evenement, SAIL Amsterdam, opnieuw aanpassen. Begrijpelijk, maar ontzettend jammer, aangezien dergelijke evenementen een prachtig podium zijn voor onze stichting.

In 2021 leverde het vlaggenschip van de Stichting Behoud(en) Zeilvaart een buitengewone prestatie door met het skûtsje “Verwisseling” de Elfsteden route geheel zonder motorgebruik te voltooien. Deze legendarische tocht, bracht het schip en haar bemanning langs de schilderachtige waterwegen van Friesland. De trotse zeilen van het skûtsje wapperden in de wind terwijl ze door de karakteristieke Friese dorpen en steden voeren. Het was een unieke ervaring die de passie voor zeilvaart en het behoud van ons maritieme erfgoed benadrukte. Daarnaast genereerde de actie veel (landelijke) media aandacht.

Financiële Overwegingen

Stijgende verzekeringskosten, als ook kosten voor brandstof en materiaal zijn een voortdurende uitdaging voor de Stichting. Des te dankbaarder zijn we voor diverse giften die het mogelijk maken om het schip in de vaart te houden.

 

Conclusie

We zijn blij dat we dit jaar weer deel konden nemen aan verschillende grote en kleine manifestaties. Dit helpt enorm om de zichtbaarheid van het schip te vergroten!

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen we u graag door naar de website van de
stichting.

 

Slotwoord en vooruitblik
Wij spreken onze dank uit aan alle vrijwilligers, belangstellenden, liefhebbers en schenkers.
We hopen op betere tijden, voor iedereen!

 

Maart 2024


Het bestuur van Stichting Behoud(en) Zeilvaart

bottom of page